PAR FONDU
AKTUĀLI
AKCIJAS
ATBALSTĪTĀJI
ATSAUKMES
KONTAKTI
FOTOGALERIJA
REHABILITĀCIJAS CENTRS DŪJAS
_
 
REHABILTĀCIJAS CENTRS
"DŪJAS"

 
 

2009.gadā pavasarī Mārtiņa Fonds no Jēkabpils novada Kalna pagasta ilglaicīgā nomā  saņēma bijušo Biržu mežniecības ēku, ko par ziedojumiem rekonstruēja un 2010.gada vasarā atvēra rehabilitācijas centru.

Mārtiņa Fonda psiholoģiskās rehabilitācijas centrs Dūjas izveidots, lai sniegtu psiholoģisko atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām, viņu vecākiem un tuviniekiem.

Rehabilitācijas centrā Dūjas var saņemt šādu palīdzību:

  • individuālas psihologa konsultācijas;
  • bērnu psihologa konsultācijas par bērna audzināšanu un mācīšanos;
  • ģimenes psihoterapija un psiholoģisks atbalsts ģimenei dažādos tās attiecību attīstības posmos;
  • psiholoģisks atbalsts bērniem un pieaugušajiem, lai palīdzētu saglabāt  emocionālo veselību.
  • psiholoģisks atbalsts ģimenei, kurā ir hroniski slims vai neārstējami slims ģimenes loceklis ( pieaugušais vai bērns);
  • atbalsta grupas bērniem un pieaugušajiem;
  • izglītojoši semināri, lekcijas, nodarbības.

* Vasarās Mārtiņa Fonds saviem bērniem un viņu vecākiem organizē veselības programmas, kurās dalībnieki uzlabo savu fizisko un psiholoģisko veselību, piedalās aizraujošās nodarbībās ar fonda speciālistiem – psihologu, mūzikas un mākslas terapeitu,fizioterapeitu, brīvā dabā sporto, peldas skaistajā Bancānu ezerā, spēlē spēles rotaļu laukumā un bauda spēcinošas un veselīgas maltītes .

* Rehabilitācijas centrā tiek organizētas arī radošās un mākslinieciskās darbnīcas bērniem un pusaudžiem no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.

* Mārtiņa Fonds centrā organizē dažādus senioru atpūtas, izglītojošos un rehabilitācijas pasākumus.

Rehabilitācijas centra patrons ir Mārtiņs Rītiņš, kas izveidojis centra teritorijā veselīgo garšvielu dārziņu, rūpējas par bērnu veselīgu ēdināšanu, piesaistot Latvijas zemniekus, kuri nesavtīgi ziedo savu izaudzēto produkciju.

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010.g. aprīlī tika organizēta otrā talka "Dūju" vides sakārtošanai.
 
 
 
Vēl tikai 3 mēneši līdz jūlijam, kad plānots atklāt "Dūjas" . Jāpaspēj vēl daudzi darbi. Tāpēc Fonds priecājas par ikkatru ziedotāju, par ikkatru atbalstītāju, lai jau šajā vasarā šeit varētu rehabilitāciju saņemt bērni un viņu vecāki.

30. septembrī noslēdzās talku sērija ar mērķi sakopt topošā rehabilitācijas centra apkārtni – dārzu, piebraucamo teritoriju, dīķa vietu un pieeju pie ezera.
 
 
Talkā piedalījās 26 dalībnieki, tajā skaitā Sergeja Jēgera Fonda pārstāvji, Latvijas Hematoloģijas Fonda pārstāvji u.c.  

Talku rezultātā sakārtota teritorija 2 ha ap jaunveidojamo centru, sākta dzīvžoga izveide, veikti dīķa rakšanas priekšdarbi. Talku atbalstīja ilggadējais Fonda sadarbības partneris „Rīgas Miesnieks”.

 

Mārtiņa Fonds vēršas pie sabiedrības – uzņēmumiem, juridiskām un privātpersonām ar aicinājumu atbalstīt rehabilitācijas centra „DŪJAS” izveidi, lai jau 2010. gadā varētu organziēt slimo bērnu rehabilitāciju ekoloģiski tīrajā Latgales vidē. Centra izveidei plānots investēt ap Ls 350 000, veicot kapitālus remontdarbus.
 
 
Šobrīd aktuāla ir būvmateriālu iegāde dažādu rekonstrukcijas darbu veikšanai. Fonds būs pateicīgs par JEBKURA veida atbalstu un palīdzību, tajā skaitā arī centra teritorijas sakopšanā, dīķa izveidē un teritorijas labiekārtošanā.
 
 
  
30.09.2009.g. Sākti remontdarbi ēkā.
  

 
30.09.2009. g. Dūjas.
 
Pēc rehabilitācijas centra izveides plānots katru gadu veikt rehabilitācijas pasākumus 200 personām, sniegt psiholoģiskās konsultācijas 800 personām, organizēt 4 atbalsta grupas, organizēt 6 seminārus un 4 treniņapmācības, organizēt informatīvo izdevumu ar periodiskumu 6 reizes gadā, uzsākt pakalpojumu attīstīšanu rehabilitācijas pakalpojumu klāsta papildināšanai un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai citu valstu bērniem ar līdzīgām problēmām un pieredzes apmaiņai.
 
 
 
30.09.2009. g "Dūjas"

Tas, ka šāda veida rehabilitācijas centri ir nepieciešami un pieprasījums pēc to pakalpojumiem ar katru gadu pieaug, liecina faksts, ka jau otro gadu pēc kārtas vienas vasaras rehabilitācijas nometnes vietā Mārtiņa Fonds organizēja 2 nometnes „Uzdāvināsim bērniem krāsainu vasaru!”. 2009. g. sniegta rehabilitācija 73 cilvēkiem, bērniem vecumā no 6 līdz 15 gadiem un viņu vecākiem. Vienas nometnes izmaksas ir aptuveni Ls 4000.2010.g. šim mērķim plānots savākt Ls 11 200 un organizēt 3 nometnes.

Jau 10 gadus pēc kārtas tiek organizētas bērnu rehabilitācijas vasaras nometnes ar devīzi "Uzdāvināsim bērniem krāsainu vasaru!”

Nometnes ietvaros bērniem bija iespēja ne tikai atpūsties, spēlēt spēles, bet arī piedalīties dažādās nodarbībās, piemēram, mūzikas un mākslas terapijās, kopā ar vecākiem mācīties nūjot, kas ir veselīgs un visiem pieejams sporta veids. Mammām papildus bija iespēja saņemt aromterapiju, elpošanas un kustību vingrinājumus, saņemt psihologa konsultācijas.

 

Uz 2010.1.aprīli veikta ēkas sienu rekonstrukcija, siltināšana, elektrotīklu instalācija, kanalizācijas un ūdensvada tīklu ierīkošana, uzsākts darbs pie ēkas iekšdarbiem.
 
 
 
2010.g. februāris.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010. g. aprīlī notika talka, lai sakārtotu rehabilitācijas centra apkārtni.
 
 
 
 
 
Plānots, ka DŪJAS tiks atklātas 2010.g. 3.jūlijā.