PAR FONDU
AKTUĀLI
AKCIJAS
ATBALSTĪTĀJI
ATSAUKMES
KONTAKTI
FOTOGALERIJA
REHABILITĀCIJAS CENTRS DŪJAS
_

 
 
2010.gada jūlijā Mārtiņa Fonds atver psiholoģiskās rehabilitācijas centru „Dūjas” Jēkabpils novadā.

2009.g maijā Jēkabils rajona Kalna pagasts nodod ilglaicīgā nomā  Mārtiņa Fondam bijušo Biržu mežniecības ēku rehabilitācijas centra izveidei. Uzsākti rekonstrukcijas darbi.

2008.g. uzsākta sadarbība ar Sergeja Jēgera Labdarības Fondu.

2007.g. uzsākta sadarbība ar Latvijas Bērnu Hematoloģijas Fondu.

2007. gadā izveidots Psiholoģiskā atbalsta centrs Rīgā Mārtiņa Fonda telpās.

1991.g. dibināts Mārtiņa Fonds.