PAR FONDU
AKTUĀLI
AKCIJAS
ATBALSTĪTĀJI
ATSAUKMES
KONTAKTI
FOTOGALERIJA
REHABILITĀCIJAS CENTRS DŪJAS
_
 

 
 
Mārtiņa Fonda priecīgie notikumi ! 


Labklājības Ministrija atbilstoši likumā „Par valsts budžetu 2017.gadam” piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Finansēšanas grafiks nodibinājumam „Mārtiņa Fonds” 2017.gadam” līdzfinansē 2017.gadā Nodibinājuma psiholoģiskās rehabilitācijas centra "Dūjas" remontiem

Līguma summa 2017.gadā ir 6500 EUR .

Par šiem līdzekļiem Mārtiņa Fonda psiholoģiskās rehabilitācijas centra Dūjas tiks :

  • Nomainīti logi 1.(1 standarta izmēra, 1 mazais) un 2.stāvā (2 lielie, 4 mazie)
  • Nomainīts koka bruģis pret akmens bruģi mājas priekšā 80m2
 

Labklājības Ministrija atbilstoši likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Finansēšanas grafiks nodibinājumam „Mārtiņa Fonds” 2015.gadam” līdzfinansē 2015.gadā Nodibinājuma psiholoģiskās rehabilitācijas centra "Dūjas" remontu un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu.

Līguma summa 2015.gadā ir 10 000 EUR .

Par šiem līdzekļiem Mārtiņa Fonda psiholoģiskās rehabilitācijas centra Dūjas tika :

  • Veikts Dūju mājas 1. un 2. stāva kosmētiskais remonts (pārkrāsotas sienas, nokrāsoti logu rāmji)
  • Uzlabota 1.stāva dušas telpa (uzliktas jaunas grīdas flīzes vajadzīgajā slīpumā, ielikta jauna noteka dušā)
  • Pārmūrēts ieejas lievenis ar neslīdošām flīzēm
  • Ielikti logi „Jogas namiņam”
 
Labklājības Ministrija atbilstoši likumā „Par valsts budžetu 2014.gadam” piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Finansēšanas grafiks nodibinājuma „Mārtiņa Fonds” darbības nodrošināšanai 2014.gadam” līdzfinansē 2014.gadā Nodibinājuma darbību .

Līguma summa 2014.gadā ir 30 000 EUR .

Par šiem līdzekļiem tiks nodrošināta Mārtiņa Fonda psiholoģiskās rehabilitācijas centra Dūjas:

* Nomas maksa

* Telefona, interneta abonēšanas maksa

* Elektroenerģijas izdevumi

* Remonta izdevumi

* Atlīdzība rehabilitācijas centra vadītājam, grāmatvedim, vienam psihologam, vienam pedagogam un saimniecības vadītājam.

* Izdevumi malkas iegādei.  

Liels paldies Labklājības Ministrijai, ar kuras laipnu atbalstu psiholoģisko palīdzību Dūjās saņems daudz vairāk Latvijas iedzīvotāju šogad un ceram, ka spēsim palīdzēt savas valsts ļaudīm kopā arī turpmāk.

Lai veicas mums. 

 
 
 
 
 
 LAD Viduslatvijas Reģionālā Lauksaimniecības Pārvalde
 
      
 
Mārtiņa Fonda realizētie projekti:  
 
 
 
2011.gads Rekreācijas centra izveidošana – attiecināmo izmaksu summa LVL 13996.92 , īstenošanas termiņš 2012.gada 30 oktobris.
 
 
2012.gada 22.maijs  - 2013.gada 25.septembris Kroketa laukuma ierīkošana - attiecināmo izmaksu summa LVL 5474.86 
 
   

2013.gada 29.aprīlis – 2014.gada 30.jūlijs Aprīkojuma iegāde brīvā laika pavadīšanai un nodrošināšanai , attiecināmo izmaksu summa LVL 4448.83
 
 
 
2016.gada jūnijs - 2017.gada novembris  "Dūjās" silti un mājīgi
Apkures sistēmas rekonstrukcija - jauni radiatori visā mājā un jauns granulu apkures katls kopējo izmaksu summa 188161,07 , MF ieguldījums 1886,11
   
Projekta mērķis: Samazināt rehabilitācijas centra "Dūjas" uzturēšanas izmaksas apkures periodā, samazināt siltuma zudumus – ir pilnībā sasniegts!
 
 
"Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"