PAR FONDU
AKTUĀLI
AKCIJAS
ATBALSTĪTĀJI
ATSAUKMES
KONTAKTI
FOTOGALERIJA
REHABILITĀCIJAS CENTRS DŪJAS
_

   
 
MĀRTIŅA FONDS

Mārtiņa Fonda mērķi:
Sniegt psiholoģisko, materiālo, medicīnisko un cita veida atbalstu bērniem ar onkohematoloģiskām slimībām un ģimenēm, kurās ir bērni invalīdi un bērni ar īpašām vajadzībām, uzlabot dzīves kvalitāti bērniem pēc onkoloģiskām un hematoloģiskām saslimšanām, veicināt dzīves funkciju atgūšanu un psihosociālo pielāgošanos, kā arī sniegt jebkuru praktisko palīdzību bērniem un viņu tuviniekiem.

Kā arī:
    Atbalsts jaunajām māmiņām
          Atbalsts senioriem – pozitīvas un cieņpilnas novecošanas veicināšanā
    Atbalsts daudzbērnu un maznodrošinātām/ trūcīgām ģimenēm;
    Dažādu pakalpojumu attīstības veicināšana un pieejamība ģimenēm un bērniem, kuriem ir nepieciešama īpaša aprūpe, palīdzība vai pakalpojumi.

No 2000.gada Fonds ir izveidojis psiholoģiskā atbalsta centru, kurā katrs var iegūt psiholoģisko palīdzību, gan individuālo konsultāciju veidā, gan apmeklējot nodarbības un seminārus ar psihologiem.

2010.gadā Mārtiņa Fonds atver psiholoģiskās rehabilitācijas centru Dūjas Jākabpils novadā.

  Mārtiņa fonda Himna